Adatbázisok laboratóriumi gyakorlat

Ez egy korábbi kurzus archív oldala. (2013-2014. őszi félév)

Fontos információk

A félév során az adatbázisok tervezésével, használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókat fogjuk tanulmányozni. Az óra látogatása kötelező, legfeljebb 2 igazolatlan hiányzás megengedett. Kettő zárthelyi dolgozatot fogunk írni, mind a kettőt 10-10 pontért, a következő időpontokban:

 • 1. ZH: október 16., 17., tematika: adatbázisok tervezése, normalizálás, papíron, munkaidő: 50 perc.
 • 2. ZH: november 20., 21., tematika: SQL, papíron, munkaidő: 50 perc.
További tennivaló egy kötelező program megírása, legfeljebb 20 pontért. A lehetséges témák közül mindenki választhat saját magának feladatot, a CooSpace-en keresztül, legkésőbb szeptember 27-ig. A kötelező program dokumentációját két részletben le kell adni DOC, PDF vagy ODT formátumban a CooSpace erre szolgáló felületén október 20. 23:55-ig, illetve november 17., 23:55-ig. A félév utolsó két hetében fog történni a programok bemutatása. Azt, hogy kik fogják bemutatni a korábbi héten az elkészült munkájukat, véletlenszerűen fogom meghatározni. Emiatt a projekteket eddig le kell zárni. Nem fogadható el olyan kifogás a hallgató részéről ezen a héten, hogy a következő hétre számított! További részletekért lásd a letölthető összefoglalót (Jegyzet rész.)
A 2013-2014. tanév őszi félévétől a Tanszékcsoport döntése értelmében a gyakorlatok az előadástól külön kreditáltak, és ötfokozatú skálán értékelendőek gyakorlati jegy formájában. Az Adatbázisok gyakorlat 1 kredit értékű kurzus. A gyakorlat sikeres teljesítéséhez összesen legalább 10 pontot kell elérni a ZH-kon, és szintén 10 pontot a kötelező programból. Amennyiben a ZH-k eredménye nem éri el az összesen 10 pontot, a legutolsó szorgalmi héten javító dolgozat írható az egész féléves anyagból, külön meghirdetett időpontban. A sikeres javító dolgozat 10 pontot ér. Ha a hallgató teljesítette a részkövetelményeket, az összpontszáma alapján az érdemjegye a következő ponthatárok szerint kerül megállapításra:

 • 20-24 pont: elégséges,
 • 25-29 pont: közepes,
 • 30-34 pont: jó,
 • 35-40 pont: jeles.
Az előadás anyagából az jogosult vizsgázni, akinek a gyakorlati teljesítése legalább elégséges.

Statisztika az eredményekről

 • Teljes létszám: 99 fő (100%)
 • A gyakorlatot teljesítette: 81 fő (82%)
Jegy Db %
jeles (5) 5 5,05%
jó (4) 26 26,26%
közepes (3) 36 36,36%
elégséges (2) 14 14,14%
elégtelen (1) 18 18,18%

Gyakorlati időpontok

 • IB501L-3, csütörtök 8:00-8:45
 • IB501L-4, csütörtök 9:00-9:45
 • IB501L-5, szerda 16:00-16:45
 • IB501L-6, szerda 17:00-17:45


A tárgy oktatói