Cser Lajos

Adatbázisok laboratóriumi gyakorlat

Ez egy korábbi kurzus archív oldala. (2014-2015. őszi félév)

Fontos információk

A félév során az adatbázisok tervezésével, használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókat fogjuk tanulmányozni. Az óra látogatása kötelező, legfeljebb 2 igazolatlan hiányzás megengedett. Kettő zárthelyi dolgozatot fogunk írni, mind a kettőt 10-10 pontért, a következő időpontokban:

  • 1. ZH: október 13., 14., tematika: adatbázisok tervezése, normalizálás, papíron, munkaidő: 50 perc.
  • 2. ZH: november 17., 18., tematika: SQL, papíron, munkaidő: 50 perc.
További tennivaló egy kötelező program megírása, legfeljebb 20 pontért. A lehetséges témák közül mindenki választhat saját magának feladatot, a CooSpace-en keresztül, legkésőbb szeptember 28-ig. A kötelező program dokumentációját két részletben le kell adni PDF formátumban a CooSpace erre szolgáló felületén október 19. 23:55-ig, illetve november 16., 23:55-ig. A félév utolsó két hetében fog történni a programok bemutatása. Azt, hogy kik fogják bemutatni a korábbi héten az elkészült munkájukat, véletlenszerűen fogom meghatározni. Emiatt a projekteket eddig le kell zárni. Nem fogadható el olyan kifogás a hallgató részéről ezen a héten, hogy a következő hétre számított! További részletekért lásd a letölthető összefoglalót (Jegyzet rész.)
A gyakorlatok az előadástól külön kreditáltak, és ötfokozatú skálán értékelendőek gyakorlati jegy formájában. Az Adatbázisok gyakorlat 2 kredit értékű kurzus. A gyakorlat sikeres teljesítéséhez összesen legalább 10 pontot kell elérni a ZH-kon, és szintén 10 pontot a kötelező programból. Amennyiben a ZH-k eredménye nem éri el az összesen 10 pontot, a legutolsó szorgalmi héten javító dolgozat írható az egész féléves anyagból, külön meghirdetett időpontban. A sikeres javító dolgozat 10 pontot ér. Ha a hallgató teljesítette a részkövetelményeket, az összpontszáma alapján az érdemjegye a következő ponthatárok szerint kerül megállapításra:

  • 20-24 pont: elégséges,
  • 25-29 pont: közepes,
  • 30-34 pont: jó,
  • 35-40 pont: jeles.
Az előadás anyagából az jogosult vizsgázni, akinek a gyakorlati teljesítése legalább elégséges.

Jegyzet & Óraterv

Időpont Leírás Jegyzet Egyéb megjegyzés
1. gyakorlat
(szeptember 1., 2.)
Követelmények, PHP
2. gyakorlat
(szeptember 8., 9.)
Adatbázis-kezelés, PHP  
3. gyakorlat
(szeptember 15., 16.)
Az egyed-kapcsolat modell
4. gyakorlat
(szeptember 22., 23.)
E-K modellből relációs adatbázisséma készítése
5. gyakorlat
(szeptember 29., 30.)
Normálformák
6. gyakorlat
(október 6., 7.)
Feladatok megoldása
7. gyakorlat
(október 13., 14.)
1. dolgozat (EK modell, relációséma felírása, normalizálás)
8. gyakorlat
(október 20., 21.)
SQL alapok
9. gyakorlat
(október 27., 28.)
SQL – A SELECT utasítás
10. gyakorlat
(november 3., 4.)
SQL folytatás I.
11. gyakorlat
(november 10., 11.)
SQL folytatás II. A gyakorlatra:
Konzultációra:
12. gyakorlat
(november 17., 18.)
2. dolgozat (SQL)
13. gyakorlat
(november 24., 25.)
Kötelező program bemutatása – 1. turnus
14. gyakorlat
(december 1., 2.)
Kötelező program bemutatása – 2. turnus

Gyakorlati időpontok

  • Hétfő 14-15, IR225
  • Hétfő 15-16, IR225
  • Kedd 13-14, IR225