Adatbázis alapú rendszerek laboratóriumi gyakorlat

Ez egy korábbi kurzus archív oldala. (2013-2014. tavaszi félév)

Fontos információk

A gyakorlat látogatása kötelező. Kettőnél több gyakorlatról való igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat nem teljesített. Igazolt hiányzás esetén a hallgató köteles az igazolást a hiányzását követő első gyakorlaton bemutatni az oktatónak.
A teljesítéshez a hallgató pontokat gyűjt a következő módon:
 1. Két zárthelyi dolgozatra összesen legfeljebb 20 pont kapható. Egy javító ZH írható a teljes anyagból, ekkor azonban a ZH-kra együtt már csak legfeljebb 10 pont adható. A javító dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében, külön meghirdetett időpontban és teremben oldható meg.
 2. A hallgatók 3 fős csapatokat alakítanak, és csoportmunkában kidolgoznak egy-egy teljes adatbázis-alkalmazást az SSADM tervezéstől a számítógépes implementációig. A projektmunkára személyenként legfeljebb 20 pont adható.
Az elkészült alkalmazások bemutatására a félév utolsó két hetében fog sor kerülni. A korábbi héten bemutató csoportok listáját – ha nincs elegendő önként jelentkező – véletlenszerűen fogom meghatározni, így eddigre mindenkinek le kell zárnia a fejlesztést. Halasztási vagy pótlási lehetőség nem adható.
A gyakorlat teljesítéséhez minimálisan el kell érni 10 pontot a dolgozatokból, és szintén 10 pontot kell megszerezni a projektmunkával.
Ha a hallgató teljesítette a részkövetelményeket, az összpontszáma alapján az érdemjegye a következő ponthatárok szerint kerül megállapításra:
 • 20-24 pont: elégséges,
 • 25-29 pont: közepes,
 • 30-34 pont: jó,
 • 35-40 pont: jeles.
Az elméleti előadás anyagából az jogosult vizsgázni, akinek a gyakorlati teljesítése legalább elégséges.

Megjegyzés. Az előadáson 3 alkalommal, véletlenszerű időpontban, egyenként 1 pontos röpdolgozat írására fog sor kerülni. A röpdolgozatok az előadás teljesítésébe számítanak be, a vizsgán 40 pont lesz szerezhető. A röpdolgozatokból minimum pontszám nincsen, de könnyíthetik a jobb jegy megszerzését.

Óraterv

 1. hét (február 10-14.): Követelmények ismertetése. Szoftverkörnyezet bemutatása, h-s azonosítók begyűjtése (Oracle szerver regisztráció.) SQL ismétlő feladatok.
 2. hét (február 17-21.): Az SSADM módszertan.
 3. hét (február 24-28.): SSADM gyakorlás. Diagramszerkesztő programok használata. Csapatok megalakítása (jelentkezési határidő: március 2. 23:55.)
 4. hét (március 3-7.): Az Oracle Database alapjai. SQL*Plus, SQL Developer. A félév során használt demó adatbázis megismerése, lekérdezések.
 5. hét (március 10-14.): A PL/SQL nyelv I.
 6. hét (március 17-21.): A PL/SQL nyelv II. SSADM dokumentációk és adatbázist létrehozó szkript beadása a CooSpace-en (határidő: március 23. 23:55)
 7. hét (március 24-28.): 1. ZH: PL/SQL (papíron; max. 10 pont, munkaidő 60 perc.)
 8. hét (márc. 31. - ápr. 4.): Projekt bemutatók (prezentáció tartása a gyakorlaton)
 9. hét (április 7-11.): Oracle alapú alkalmazásfejlesztés. Java: GUI készítés alapjai, JDBC; Microsoft .NET: C# alkalmazások Oracle adatbázissal.
 10. hét (április 14-18.): Objektum-relációs lehetőségek az Oracle rendszerben. Objektum-relációs leképezés (ORM) megvalósítása.
 11. hét (április 21-25.): Triggerek Oracle környezetben. Végleges dokumentációk leadása a CooSpace-en (határidő: április 27. 23:55)
 12. hét (ápr. 28. - máj. 2.): Triggerek alkalmazásai. Projektek bemutatása önkéntes alapon csapattagonként +2 pontért (a fogadóórám idejében.)
 13. hét (május 5-9.): 2. ZH: triggerek (papíron; max. 10 pont, munkaidő 60 perc.) Projektek bemutatása (önkéntes alapon +1 pont fejenként, szükség esetén beosztás alapján pluszpont adása nélkül.)
 14. hét (május 12-16.): Projektmunkák bemutatása. Javító ZH (külön időpontban és teremben.)

Gyakorlati időpontok

 • IB412g-1 (Kedd 14:00-15:30)
 • IB412g-8 (Kedd 16:00-17:30)
 • IB412g-10 (Szerda 10:00-11:30)